Sitemap O nama Kontakt Web design

Teorija boja

Bookmark:

Boja je tumačenje, od strane uma, impulsa koji dolaze od očnog živca koji reagira na različite valne dužine svjetlosti

Boje ne bi postojale bez svjetla, jer se boja reflektira s određenog objekta u obliku svjetla i u određenoj valnoj dužini. Crveni predmeti upijaju svjetlost svih valnih dužina, a reflektiraju samo svjetlo koje ima valnu duživu crvene boje.

Duga je bijelo sunčevo svjetlo razlomljeno kroz vodene kapljice u zraku i pretstavlja čitav vidljivi spektar boja. Svaka boja ima vlastitu valnu dužinu.

Nižu frekvenciju od boja imaju infracrveni spektar, mikrovalovi, radio i TV-valovi, te električna energija. Višu frekvenciju imaju ultraljubičasti valovi, X zrake i gama zrake.

Poznato je da postoje tri primarne boje – crvena, žuta i plava – iz kojih miješanjem možemo dobiti ostale, sekundarne boje kao što su zelena, ljubičasta i narandžasta, te mnoštvo nijansi u raznim kombinacijama. Navedene tri primarne boje čine Pigmentni sistem boja.

Slijedeći sistem boja koji koriste kompjuterski monitori je RGB sistem (Red, Green, Blue). Primarne boje tog sistema su crvena, zelena i plava.

Pigmentni sistem se ne primjenjuje na monitorima naših kompjutora, dok je ovaj sistem primjenjiv, jer se boje na monitoru prikazuju kao svjetlo. RGB se primjenjuje na crnoj pozadini monitora. U crnoj boji nema svjetla, pa stoga nema ni boje (u RGB sistemu sve funkcionira na principu svjetla). Sekundarne boje su cijan (svj. plava), magenta (svj. crvena) i žuta. Bijela boja se dobiva jednakim omjerom sve tri primarne boje.

Postoji i treći sistem boja koji se zove subtraktivni sistem ili popularno nazvan CMYK. Primarne boje su cijan (C), magenta (M) i žuta (Y) - sekundarne boje RGB sistema – dok je slovo K (Key)oznaka za crnu boju.

Subtraktivni proces se bazira na svjetlu reflektiranom s nekog objekta koje prolazi kroz pigment ili boju i pri tom koristi određenu valnu dužinu. Djeluje komplicirano, no u prirodi izgleda vrlo jednostavno. Ako nemate problema s daltonizmom ili sličnim poremećajem, vidjet ćete CMYK boje kao i sve druge.

Za razliku od RGB sistema koji počinje crnom na koju se prenose ostale boje putem svjetla, subtraktivni sistem počinje bijelom i subtraktivnom bojom. CMYK se koristi u pripremi za tisak i samom tisku kao separaciji četiri boje. Sekundarne boje CMY(K) sistema su crvena, zelena i plava, primarne boje RGB sistema.

Danijel Ružić
Bookmark: