Sitemap O nama Kontakt Web design

Marketing je neophodan

Bookmark:

Gledate li na marketing kao na trošak ili kao na investiciju?

O marketingu su napisane brojne knjige i svrha ovog članka nije dati nekakvu definiciju ili sažetak znanosti (ili umjetnosti) marketinga. Želimo samo istaknuti određene činjenice i one dijelove marketinga u kojima vam možemo pomoći i u kojima je takva pomoć isplativa i djelotvorna.

Dugoročnu strategiju planiranja i ulaganja u marketing morate sami odrediti u skladu sa svojim ciljevima. U tome vam možemo pomoći određenim savjetima, ali konačna odluka je vaša.

Najvažnija pitanja su:
  1. Koliko ste spremni uložiti u marketing za slijedeću godinu?
  2. Kako ćete uložena sredstva raspodijeliti?
  3. Koje marketinške kampanje ćete pokrenuti?
  4. Kako ćete pratiti i vrednovati rezultate pojedine kampanje?
Prilikom pokretanja određene kampanje treba unaprijed odrediti ciljeve, isplanirati sredstva, ljudske resurse, postupke i vrijeme trajanja kampanje. Svi ovi elementi su međusobno povezani i zavise jedni od drugih.

Različiti postupci se primjenjuju kod kampanje za promociju vašeg novog proizvoda ili kod kampanje za promociju vaših novih web stranica. Postoje brojni postupci i metode za promidžbu, ali neće se svi koristiti u svakoj kampanji. Treba uvijek izabrati primjerene i najučinkovitije postupke za određenu promidžbu u okviru raspoloživih sredstava i resursa.

Prema objektu promidžbe razlikujemo slijedeće kampanje:
  • za promociju tvrtke
  • za promociju proizvoda ili grupe proizvoda
  • za promociju usluge ili grupe usluga
  • za promociju osobe ili grupe osoba
  • za promociju događaja ili događanja
  • za promociju web stranica
Na sve kampanje se može primjeniti, kako klasični, tako i Internet marketing. Posebno je zanimljiva činjenica da Internet stranice mogu biti metoda promidžbe, ali i objekt promidžbe. Naime, stranice mogu sadržavati potpunu informaciju za promidžbu nekog proizvoda, ali i same moraju biti na odgovarajući način promovirane, da bi bile učinkovite.

Mogu se promovirati na Internetu, ali i na sve druge klasične načine: tisak, radio, TV  ... kao što je objašnjeno u članku o promociji web stranica.

Prilikom svake promidžbene kampanje, nezaobilaznu ulogu ima dizajn. Treba kreirati priču, stvoriti vizualni identitet tvrtke, dizajnirati logotip, dizajnirati proizvode, ambalažu za proizvode, promidžbene materijale, plakate, letke, brošure, kataloge, web stranice, pozivnice, ulaznice i mnoge druge "sitnice".

Ako kampanja uključuje reklame preko radija, treba kreirati odgovarajuće zvučne poruke (jinglove) ili video spotove za televizijsku reklamu.

Sve su to usluge koje vam možemo ponuditi. Možete ih naručiti pojedinačno ili u paketu kao cjelovitu marketinšku kampanju. Uz našu pomoć, možete pokrenuti kampanju koja će, vrlo brzo, postati isplativo ulaganje.

Adam Filić
Bookmark: