Sitemap O nama Kontakt Web design

Tko je vlasnik Interneta?

Bookmark:

Službeno, nitko nije vlasnik globalne mreže Internet. Ali ...

Postoji mnogo organizacija, korporacija, vlada, škola, osoba i davaoca raznih internetskih usluga koji su vlasnici određenih dijelova Interneta, ali ne postoji jedinstveni vlasnik kompletne mreže.

Brojne organizacije kontroliraju i određuju standarde i domene (na WHOIS-u je registrirano 95 milijuna domena), te određuju IP adrese, kao što su National Science Foundation, Internet Engineering Task Force, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), InterNIC (The Internet’s Network Information Center) i Internet Architecture Bord.

Mnogi koriste termin Internet i Web kao oznaku za jedan pojam. No, to su ipak dvije različite stvari:
  • Internet je mreža svih mreža, kompletna mrežna infrastruktura. Na nju je spojeno na milijune kompjutera koji mogu međusobno komunicirati prema određenim protokolima.
  • World Wide Web ili skraćeno Web je način pristupa informacijama na medijima spojenim na Internet. Za prijenos podataka putem Interneta Web koristi HTTP protokol (HyperText Transfer Protocol) koji je samo jedan od brojnih protokola kojima se služi Internet.
Pristup podacima na Webu ili web stranicama moguć je pretraživačima kao što su Internet Explorer, Netscape, Firefox, Maxton itd. Web stranice su međusobno povezane poveznicama (hyperlinks) – određenim kodovima koji čine vezu između dokumenata.

Web je samo jedan od načina pristupa podacima na Internetu. Internet za razmjenu podataka koristi i SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol version 3) i IMAP (Internet Message Access Protocol) protokolom, zatim postoji FTP (File Transfer Protocol - protokol za prijenos datoteka), HTTPS, IRC (Internet Relay Chat - razgovor putem Interneta), NNTP (Network News Transfer Protocol), RTP (Real-time Transport Protocol – za razmjenu audio i video podataka u realnom vremenu), SIP (Session Initiation Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), SSH (Sesure Shell), SSL (Secure Sockets Layer), Telnet, UUCP (Unix to Unix CoPy), BitTorent

Dakle, Web je, iako velik, samo dio Interneta, tako da ta dva pojma nikako ne označavaju istu stvar.

Danijel Ružić


Bookmark: